Đà Lạt: Thu ngân sách tăng nhẹ so với cùng kỳ

C.PHONG 06:14, 15/05/2024

Theo UBND TP Đà Lạt, thống kê đến ngày 8/5/2024, thu ngân sách trên địa bàn thành phố gần 577 tỷ đồng, đạt 30,21% dự toán năm, đạt 106% cùng kỳ. Trong đó, thu thuế và phí, lệ phí trên 373 tỷ đồng, đạt 37,32% dự toán năm, 122% cùng kỳ; thu về nhà, đất gần 179 tỷ đồng, đạt 21,06% dự toán năm, đạt 84% cùng kỳ; thu biện pháp tài chính gần 25 tỷ đồng, đạt 41,33% dự toán năm, bằng 129% cùng kỳ. Về tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 8/5 trên 418 tỷ đồng, đạt 31,78% dự toán năm, đạt 98% cùng kỳ. Trong đó, chi cân đối trên 409 tỷ đồng bằng 31,1% dự toán và 101,3% cùng kỳ; chi tạm ứng trên 8,6 tỷ đồng bằng 38,6% cùng kỳ.