Xây dựng 14 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ

VĂN VIỆT 06:14, 15/05/2024

Toàn tỉnh đến nay đã xây dựng 14 mô hình nông nghiệp hữu cơ sản xuất các loại cây trồng như: rau ăn củ, củ năng, sầu riêng, măng tây, chè, cà phê, lúa, mắc ca, Atiso, nấm hương; các loại vật nuôi bò thịt, gà đẻ trứng, đạt 87,5% mục tiêu trong giai đoạn năm 2021- 2025.

Qua đó, toàn tỉnh đã hỗ trợ cấp 21 giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân với 227,2 ha diện tích trồng trọt và 38 con bò thịt. Riêng các cá nhân, tổ chức nhân rộng gần 1.352 ha diện tích nông nghiệp hữu cơ, được cấp 22 giấy chứng nhận. 

Toàn tỉnh cũng đã xây dựng 2 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sơ chế, bảo quản sản phẩm hữu cơ, 8 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hữu cơ; phát triển 6 thương hiệu; hỗ trợ 8 đơn vị kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận.