Nhà đầu tư đề xuất tham gia dự án "Xác lập, khai thác tín chỉ carbon từ rừng tại tỉnh Lâm Đồng”

CHÍNH PHONG 10:01, 04/06/2024

(LĐ online) - Hai nhà đầu tư có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh vừa có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ban, ngành liên quan xem xét có chủ trương cho phép được khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án "Xác lập, khai thác tín chỉ carbon từ rừng tại tỉnh Lâm Đồng".