“Ánh sáng công nghiệp”. Ảnh: Nguyễn Bá Hảo

06:22, 09/02/2023
“Ánh sáng công nghiệp”. Ảnh: Nguyễn Bá Hảo
“Ánh sáng công nghiệp”. Ảnh: Nguyễn Bá Hảo