In lụa tơ tằm

NGUYỄN VĂN THƯƠNG 06:43, 30/11/2023
In lụa tơ tằm. Ảnh: Nguyễn Văn Thương
In lụa tơ tằm. Ảnh: Nguyễn Văn Thương