Hồ Đankia mùa cỏ hồng

NGUYỄN NGHĨA 06:32, 23/11/2023
Hồ Đankia mùa cỏ hồng. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Hồ Đankia mùa cỏ hồng. Ảnh: Nguyễn Nghĩa