Trẻ em huyện Đam Rông vui chơi trên cánh đồng lúa sắp vào mùa thu hoạch

CHÍNH THÀNH 06:22, 09/11/2023
Trẻ em huyện Đam Rông vui chơi trên cánh đồng lúa sắp vào mùa thu hoạch. Ảnh: Chính Thành
Trẻ em huyện Đam Rông vui chơi trên cánh đồng lúa sắp vào mùa thu hoạch. Ảnh: Chính Thành

 Liên kết hữu ích