Thu hoạch cà phê năng suất cao

NGUYỄN VĂN THƯƠNG 06:22, 02/11/2023
Thu hoạch cà phê năng suất cao. Ảnh: Nguyễn Văn Thương
Thu hoạch cà phê năng suất cao. Ảnh: Nguyễn Văn Thương