Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ở thị trấn Liên Nghĩa

NHẬT MINH 07:20, 09/01/2023

Thời gian qua, thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) đã triển khai đồng bộ những biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), góp phần tạo chuyển biến tích cực về tình hình trật tự ATGT, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của người dân trên địa bàn.

Lực lượng chức năng ra quân đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa
Lực lượng chức năng ra quân đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa

Thị trấn Liên Nghĩa là địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội của huyện Đức Trọng, là đầu mối giao thương, phân phối hàng hóa, nông sản của các tỉnh và huyện bạn. Đồng thời, là địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: Quốc lộ 27, 20, đường cao tốc Liên Khương - Prenn, sân bay Liên Khương... Đi đôi với đó là tình hình tai nạn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang ATGT gây mất mỹ quan và cản trở giao thông ngày càng diễn biến phức tạp.

Xác định tầm quan trọng trong công tác quản lý trật tự đô thị, kinh doanh và ATGT trên địa bàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng phải thực hiện thường xuyên và liên tục nên dưới sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, của Huyện ủy, UBND huyện và Đảng bộ thị trấn Liên Nghĩa, trong năm qua, UBND thị trấn Liên Nghĩa đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự đô thị, kinh doanh và ATGT trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. UBND thị trấn Liên Nghĩa đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, của Huyện ủy, UBND huyện về công tác đảm bảo An toàn giao thông, quản lý trật tự đô thị. Đồng thời, ban hành nhiều kế hoạch về triển khai ATGT, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn.Cùng với công tác đảm bảo ATGT, thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn huyện Đức Trọng”, Đảng ủy thị trấn đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa giai đoạn 2022-2025”, UBND thị trấn đã xây dựng Kế hoạch về thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

UBND thị trấn Liên Nghĩa cũng thường xuyên ra quân giải tỏa tình trạng kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; tình trạng cơi nới công trình, dựng mái che, lều bạt, để vật liệu xây dựng, đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định, để bảng hiệu trên vỉa hè lấn chiếm hành lang an toàn giao thông gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị trên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn, trọng tâm là khu vực các tuyến đường xung quanh chợ Liên Nghĩa, Quốc lộ 20, đường Thống Nhất và một số tuyến đường trung tâm. Sau mỗi đợt ra quân giải tỏa, UBND thị trấn, Công an thị trấn tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp tái lấn chiếm.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, UBND thị trấn Liên Nghĩa cũng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn trật tự kinh doanh, trật tự ATGT. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, xe loa, pano, áp phích; triển khai cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè trong kinh doanh...

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong năm qua, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, không xảy ra tai nạn giao thông làm chết người. 

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng của thị trấn đã lập biên bản 380 trường hợp, xử lý 374 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, thu nộp kho bạc hơn 135 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng của thị trấn còn thu giữ 101 bảng hiệu các loại, 73 dù, xử lý hơn 100 trường hợp đậu xe trái quy định.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: tình hình vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự ATGT vẫn còn nhiều, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia thông của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế; tình trạng kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng đường, lề đường, đặt bảng hiệu, biển quảng cáo trên vỉa hè, mương thoát nước trên một số tuyến đường vẫn diễn ra; các hộ đã ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Trong năm 2023, UBND thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó, tập trung vào một số đối tượng như: Học sinh các trường phổ thông trên địa bàn, chủ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các lái xe chuyên nghiệp, các tiệm sửa xe, thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập... Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với mọi hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè. Tiến hành khảo sát, kiến nghị khắc phục các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên địa bàn, các tuyến đường xuống cấp, hư hỏng, cũng như kiểm tra và đề xuất Ban ATGT huyện lắp đặt biển báo giao thông phù hợp với các tuyến đường...