Ngày công tính lương được quy định thế nào?

02:54, 18/01/2023

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (TPHCM) làm việc tại garage ô tô tư nhân, không có hợp đồng lao động và không đóng BHXH, không có ngày nghỉ cố định, gần như đi làm đầy đủ số ngày trong tháng.

Dịp nghỉ lễ 2/9, do cửa hàng sửa chữa nên toàn bộ nhân viên được nghỉ hai ngày mồng 1/9 và mồng 2/9. Bà Thảo hỏi, nếu lấy số ngày trong tháng trừ các ngày Chủ nhật và ngày lễ được quy định thì tính tháng 9 có 26 ngày công là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Việc người sử dụng lao động không ký kết hợp đồng lao động và đóng BHXH cho người lao động là hành vi bị pháp luật cấm. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 54 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ thì tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ.

Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động. Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn.

Đối với trường doanh nghiệp đang áp dụng hình thức trả lương theo tháng, tiền lương của người lao động được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động (nếu người lao động làm đủ số ngày công trong tháng thì doanh nghiệp phải trả đủ tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động). Đối với những ngày nghỉ không hưởng lương trong tháng của người lao động, doanh nghiệp căn cứ vào cách xác định tiền lương ngày theo hướng dẫn nêu trên để trừ tiền lương những ngày nghỉ không hưởng lương của người lao động.

(Theo Chinhphu.vn)