Xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công trái quy định trong dịp Tết

NAM VIÊN 12:06, 14/01/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương quán triệt đến cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, tiết kiệm, an toàn, lành mạnh.

Tăng cường các biện pháp theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc; phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, báo cáo Thanh tra tỉnh bằng văn bản trước ngày 30/1/2023.