23 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp có tính chất phức tạp, nổi cộm

NGUYỄN NGHĨA 00:57, 13/01/2023

Năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 23 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp có tính chất phức tạp, nổi cộm; trong đó có 11/23 vụ đã phát hiện được đối tượng vi phạm, chiếm 48% và 12/23 vụ chưa phát hiện được đối tượng vi phạm, chiếm 52%. 

Cụ thể, huyện Đam Rông có 9 vụ phức tạp nổi cộm; Lạc Dương 4 vụ; Bảo Lộc 3 vụ; Đức Trọng 2 vụ; Bảo Lâm 1 vụ; Đà Lạt 1 vụ; Di Linh 1 vụ; Lâm Hà 1 vụ và Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà 1 vụ.

Trong số này, có 21/23 vụ đã được xử lý, hiện nay, vẫn còn 2 vụ đang điều tra xác minh. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ vi phạm phức tạp, nổi cộm giảm 1 vụ.