Đà Lạt: Cấp phát trên 226 nghìn tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

VIẾT TRỌNG  06:26, 09/02/2023

UBND TP Đà Lạt cho biết, trong năm 2022, thành phố đã cấp phát trên 226 nghìn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với người dân. 

Cụ thể, thành phố đã phát hành 40 nghìn tờ gấp tìm hiểu một số quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh cũng như các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở và công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường, xã của TP Đà Lạt.

 Thành phố cũng phát hành 40 nghìn tờ gấp về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; phát hành 50 nghìn tờ gấp về một số nội dung quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; phát hành 50 nghìn tờ về công tác quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn TP Đà Lạt đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Thành phố cũng in ấn và phát hành 46 nghìn tờ rơi tìm hiểu một số nội dung về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn TP Đà Lạt giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; phát hành 2 nghìn tờ tuyên truyền một số nội dung cơ bản về tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng trong quân đội. 

Trong năm 2022, Đà Lạt đã tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Thi hành án hình sự và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn TP Đà Lạt.

Thành phố cũng tổ chức tốt sinh hoạt “Ngày pháp luật” cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; biên tập 10 đề cương tuyên truyền với nội dung rút gọn của 109 văn bản pháp luật mới do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ban hành, gửi đến các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã để tổ chức giới thiệu, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng tại các đơn vị, địa phương.