Lập đoàn kiểm tra liên ngành chống thất thu thuế trong khâu vận chuyển, tiêu thụ xăng, dầu

NGUYỄN THÀNH 11:04, 14/03/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trên khâu lưu thông đối với hoạt động vận chuyển, tiêu thụ xăng, dầu nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn gồm có 6 thành viên; trong đó, ông Huỳnh Bá Diệp - Phó Phòng Thanh tra kiểm tra 1, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn. Thành viên của đoàn có thành phần thuộc các phòng chuyên môn của Cục Quản lý thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ,  Sở Công thương, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn kiểm tra được phép dừng phương tiện đang vận chuyển xăng, dầu trên các tuyến đường cửa ngõ vào tỉnh Lâm Đồng và phương tiện vận chuyển xăng, dầu trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng để tiến hành kiểm tra đối với phương tiện và hàng hóa; thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành có thành viên tham gia đoàn kiểm tra và phân công của trưởng đoàn. Nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để vụ lợi hoặc đưa ra những yêu cầu với đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan trái quy định của pháp luật và phạm vi quyền hạn được giao.

Trong quá trình kiểm tra, trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật đối với phương tiện và hàng hóa vận chuyển, đoàn kiểm tra được phép yêu cầu người điều khiển phương tiện đưa phương tiện và hàng hóa về Chi cục Thuế khu vực gần nhất để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ có liên quan và xác lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. 

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính được xác lập, đoàn kiểm tra tham mưu các sở, ngành chức năng có thành viên tham gia để xử lý theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ kiểm tra, đối tượng điều khiển phương tiện được kiểm tra không chấp hành hiệu lệnh của đoàn kiểm tra và có hành vi chống đối người thi hành công vụ thì đoàn kiểm tra được phép tạm giữ phương tiện và đề nghị cơ quan chức năng địa phương nơi xảy ra hành vi vi phạm phối hợp cùng xử lý đối với cá nhân chống đối người thi hành công vụ theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Đoàn kiểm tra triển khai nhiệm vụ 24/24 giờ trong ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2023 đến hết 31/12/2023.