Xử phạt vi phạm hành chính 3 công ty thủy điện số tiền 720 triệu đồng

CHÍNH THÀNH 17:33, 19/09/2023

(LĐ online) - Ngày 19/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện đối với 3 công ty thuỷ điện trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Lâm Hà (trụ sở chính tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà); Công ty TNHH sản xuất thương mại thiết bị điện và cơ khí Nhật Anh (trụ sở chính tại Phường 3, TP Đà Lạt) và Công ty cổ phần thủy điện Trung Nam Krông Nô (trụ sở chính tại  xã Đạ Tông, huyện Đam Rông).

Theo quyết định xử phạt, công trình thủy điện Sar Deung 2 của Công ty Cổ phần Năng lượng Lâm Hà đã có hành vi vi phạm đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 6 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính Phủ).

Với vi phạm này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt chính Công ty Cổ phần Năng lượng Lâm Hà tổng số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu Công ty thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Tương tự, công trình thủy điện Đa Trou Kea của Công ty TNHH sản xuất thương mại thiết bị điện và cơ khí Nhật Anh qua kiểm tra đã có hành vi vi phạm hành chính đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH sản xuất thương mại thiết bị điện và cơ khí Nhật Anh bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khoản lợi đối tượng vi phạm có được từ hoạt động phát điện để bổ sung vào ngân sách nhà nước; Công ty TNHH sản xuất thương mại thiết bị điện và cơ khí Nhật Anh phải kiểm định chất lượng công trình đối với phần công trình hoặc toàn bộ công trình đã kết thúc thi công hoặc đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng đối với hành vi vi phạm theo quy định.

Riêng Công ty cổ phần thủy điện Trung Nam Krông Nô bị UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt tổng số tiền 360 triệu đồng do vi phạm đã đưa công trình nói điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong đó, mức phạt 180 triệu đồng đối với nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và 180 triệu đồng đối với Krông Nô 3 với cùng hành vi vi phạm.