Đạ Tẻh: Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

HOÀNG SA 06:11, 24/10/2023

Theo UBND huyện Đạ Tẻh, từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị chức năng của huyện đã tổ chức 9 đợt ra quân kiểm tra về trật tự xây dựng trên địa bàn các xã, thị trấn. Qua kiểm tra, đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, với các hành vi xây dựng công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, tổng số tiền xử phạt là 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã cấp phép cho 111 trường hợp xây dựng công trình nhà ở; miễn cấp phép là 50 trường hợp. Trong đó, số công trình cấp phép đang xây dựng là 29 trường hợp; số công trình cấp phép đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 60 trường hợp; số công trình cấp phép chưa xây dựng là 22 trường hợp; số công trình miễn cấp phép đang xây dựng là 10 trường hợp; số công trình miễn cấp phép đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 40 trường hợp.