Đề nghị thu hồi dự án nợ nghĩa vụ tài chính khi được gia hạn sử dụng đất

DIỄM THƯƠNG 14:01, 16/11/2023

(LĐ online) - Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết đang kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động của các dự án chưa triển khai theo cam kết sau khi được gia hạn.

Theo đó, ngày 3/11/2023, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng báo cáo UBND tỉnh về việc 3 đơn vị có dự án được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, gồm: Công ty TNHH Lâm Sinh Tài phát sinh số tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng phải nộp là hơn 87 triệu đồng; Công ty cổ phần đầu tư Thái Bảo (nay Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim Thượng 2) phát sinh số tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng phải nộp là hơn 1,5 tỷ đồng; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục La San Đà Lạt phát sinh số tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng phải nộp là hơn 3,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng thông báo Công ty TNHH Quốc Việt có dự án được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Nhà nước đã thu hồi đất. Theo đó, Công ty này phát sinh số tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng phải nộp là hơn 450 triệu đồng. Cuối tháng 1/2023, UBND tỉnh đã thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho Công ty TNHH Quốc Việt thuê và giao cho UBND huyện Đức Trọng quản lý tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tiến độ triển khai thực hiện dự án, căn cứ quy định của pháp luật để xem xét xử lý đối với những trường hợp dự án chưa triển khai thực hiện theo tiến độ gia hạn dự án đầu tư và cam kết của nhà đầu tư (kể cả trường hợp chấm dứt hoạt động dự án nếu phù hợp và đủ điều kiện). Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất đối với các dự án đã được gia hạn thời gian sử dụng đất, nhưng nhà đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo thời gian được gia hạn, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi được gia hạn thời gian sử dụng đất như kiến nghị của Cục Thuế tỉnh; căn cứ quy định của pháp luật hiện hành để xem xét xử lý theo quy định.

Đối với các trường hợp nợ tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đề xuất thu hồi đất đối với các trường hợp không nộp tiền gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật.Liên kết hữu ích