Hiệu quả phối hợp giữ gìn an ninh trật tự

NGUYỆT THU 06:23, 24/01/2024

Qua 3 năm (2021 - 2023) thực hiện Chương trình phối hợp số 24 ngày 3/11/2020 về tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức tôn giáo tỉnh đã đạt được kết quả tương đối tốt. Qua đó, nâng cao mạnh mẽ về nhận thức, hành vi, ứng xử của chức sắc, tín đồ và các tầng lớp Nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Công an và MTTQ huyện Bảo Lâm phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí đổi lấy quà. Ảnh: K.Phúc
Công an và MTTQ huyện Bảo Lâm phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí đổi lấy quà. Ảnh: K.Phúc

 

Ngay sau khi ký kết Chương trình phối hợp, các tổ chức tôn giáo tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức trực thuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo mình và Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông. Phối hợp cùng các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với Công an, Bộ - Ban Chỉ huy Quân sự, Ban An toàn giao thông, các sở, ngành liên quan, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức thành viên và cơ quan thông tin truyền thông tỉnh, địa phương tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân như: Nghị định số 23/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, xử lý về nồng độ cồn, phòng, chống COVID-19, Luật An ninh mạng; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo... 

Các tổ chức, chức sắc tôn giáo đã lồng ghép trong các buổi lễ, sinh hoạt tôn giáo…để tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, sống “tốt đời - đẹp đạo”. Trọng tâm là phát huy vai trò của các tổ chức, chức sắc tôn giáo tham gia tích cực Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu; trong đó, đưa nội dung về an ninh trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí quan trọng để công nhận Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu. 

Kết quả, từ năm 2019 - 2023, MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã công nhận, khen thưởng 1.018/1.367 Khu dân cư kiểu mẫu, trong đó, MTTQ Việt Nam tỉnh đã công nhận, khen thưởng 483/1.018 Khu dân cư kiểu mẫu… Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, vận động các tôn giáo, các tầng lớp Nhân dân ở cộng đồng dân cư xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản về “Giữ gìn an ninh trật tự”, “Bảo đảm an toàn giao thông” tại các địa phương, cơ sở.

Thực tế tại các địa phương xuất hiện hàng trăm mô hình tiêu biểu như: TP Bảo Lộc với Mô hình “Giáo xứ Chân Lộc, Phường 2 tham gia giữ gìn an ninh trật tự - an toàn giao thông”; Phường 1 với Mô hình “Vận động bà con Phật tử tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự; Giáo xứ Tân hóa xã Lộc Nga với Mô hình “Giáo họ an ninh trật tự”, “Camera an ninh”; Giáo xứ Tân Bùi, xã Lộc Châu với Mô hình “Khu dân cư Giáo họ bình an”, Giáo xứ Thánh Tâm, phường Lộc Tiến với Mô hình “An toàn, an ninh trật tự, sáng, xanh, sạch đẹp”…

Hay ở huyện Đơn Dương có Mô hình “Giáo xứ An toàn” của Giáo xứ Lạc Sơn, xã Lạc Lâm; Mô hình “Khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn ANTT” của Giáo xứ Ka Đơn, xã Ka Đơn; Mô hình “Tuyến đường an toàn về giao thông” của Giáo xứ Diom, xã Lạc Xuân… Tại huyện Đạ Huoai có Mô hình ‘Tiếng kẻng an ninh”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ở địa phương…

Đánh giá khái quát tại chương trình tổng kết giữa các bên mới đây về nội dung chương trình phối hợp giữa các bên, ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng: Việc thực hiện Chương trình phối hợp số 24 đã tạo sự đồng thuận cao giữa MTTQ Việt Nam các cấp, các ngành, các địa phương với các tổ chức, chức sắc các tôn giáo trong việc tham gia giữ gìn anh ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành vi, ứng xử của chức sắc, tín đồ và các tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông. Các mô hình ở khu dân cư và trong các tổ chức tôn giáo về giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông ngày càng được nhân rộng, phát triển, hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, được chức sắc, tín đồ và các tầng lớp Nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương.