Số vụ vi phạm lâm luật đầu năm giảm so với cùng kỳ

C.PHONG 06:23, 21/02/2024

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, thống kê từ ngày 1/1 tới 16/2/2024, cả tỉnh xảy ra 24 vụ vi phạm lâm luật.

Trong đó có 21 vụ đã xác định đối tượng vi phạm, chiếm 87,5%; 3 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm, chiếm 12,5%. Diện tích thiệt hại do phá rừng 2,11 ha; tổng khối lượng lâm sản thiệt hại 78,2 m3. So với cùng kỳ, số vụ vi phạm giảm 14 vụ (tương ứng giảm 36,8%); diện tích thiệt hại tăng 0,18 ha (tương ứng tăng 9,6%), lâm sản thiệt hại giảm 57,17 m3 gỗ tròn/gỗ xẻ các loại (tương ứng giảm 42,2% so với cùng kỳ). 

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh phát hiện 3 vụ vi phạm có tính chất phức tạp, nổi cộm xảy ra trên địa bàn các huyện Lạc Dương (2 vụ) và Đam Rông (1 vụ).