6 xã, thị trấn làm điểm cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

06:10, 21/10/2019

Huyện Lâm Hà bắt đầu triển khai kế hoạch làm điểm 6 xã, thị trấn trên địa bàn gồm: Đinh Văn, Nam Ban, Tân Hà, Tân Thanh, Đạ Đờn và Gia Lâm tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. 

Huyện Lâm Hà bắt đầu triển khai kế hoạch làm điểm 6 xã, thị trấn trên địa bàn gồm: Đinh Văn, Nam Ban, Tân Hà, Tân Thanh, Đạ Đờn và Gia Lâm tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. 
 
Cụ thể, trong tháng 10/2019, mỗi xã, thị trấn trong 6 xã, thị trấn vừa nêu tổ chức cai nghiện ma túy từ 2 - 3 đối tượng. Đến tháng 6/2020, tiếp tục tổ chức cai nghiện ma túy trên 10 xã: Mê Linh, Đông Thanh, Nam Hà, Phú Sơn, Đạ Đờn, Phi Tô, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng và Liên Hà, mỗi xã cai nghiện từ 1 - 2 người. 
 
Quy trình, thủ tục cai nghiện ma túy tại cộng đồng được triển khai ở huyện Lâm Hà như: tổ chức khai báo tình trạng nghiện ma túy và đăng ký điều trị, khám sức khỏe ban đầu, lập hồ sơ bệnh án, phân loại người nghiện, xét nghiệm để chuẩn bị điều trị cắt cơn…
 
MẠC KHẢI