Bảo Lộc: Hơn 200 người tham gia Hội nghị phổ kiến thức pháp luật

07:10, 17/10/2019

(LĐ online) - Ngày 17/10, Sở Tư pháp phối hợp cùng UBND TP Bảo Lộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân 3 xã Đại Lào, Lộc Châu và Lộc Nga...

(LĐ online) - Ngày 17/10, Sở Tư pháp phối hợp cùng UBND TP Bảo Lộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân 3 xã Đại Lào, Lộc Châu và Lộc Nga. Tham gia Hội nghị có hơn 200 người là cán bộ tư pháp - hộ tịch, địa chính, trật tư đô thị, các trưởng thôn, người có uy tín và người dân các địa phương.
 
Cán bộ Sở Tư pháp Lâm Đồng phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc)
Cán bộ Sở Tư pháp Lâm Đồng phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc)
 
Tại Hội nghị, các thành viên tham gia đã được cán bộ Sở Tư pháp Lâm Đồng phổ biến các kiến thức, nội dung cơ bản, quan trọng của Bộ luật Dân sự, Luật Đất đại, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Lâm nghiệp, Luật Phòng chống ma túy, Luật Nghĩa vụ quân sự… và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
 
Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân địa phương; đồng thời, giúp các trưởng thôn và người dân nắm bắt rõ các quy định của pháp luật để xây dựng các quy ước, hương ước hoạt động của các thôn, buôn trên địa bàn. Từ đó, hình thành nếp sống và làm việc theo quy định của pháp luật trong quần chúng nhân dân.
 
KHÁNH PHÚC