Kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra phá rừng ở 3 huyện

06:10, 23/10/2019

Trong buổi làm việc với các sở, ngành chức năng vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND 3 huyện Đam Rông, Lâm Hà và Bảo Lâm vì đã để xảy ra phá rừng trên địa bàn.

Trong buổi làm việc với các sở, ngành chức năng vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND 3 huyện Đam Rông, Lâm Hà và Bảo Lâm vì đã để xảy ra phá rừng trên địa bàn.
 
Cụ thể, hình thức xử lý trách nhiệm phải tương xứng với mức độ vi phạm của từng vụ phá rừng tại Tiểu khu 261B, xã Nam Hà và Tiểu khu 261A, xã Phi Tô (huyện Lâm Hà); Tiểu khu 215, xã Đạ K’Nàng (huyện Đam Rông); vụ phá rừng ở Thôn 4, xã Lộc Phú; ken cây đổ hóa chất tại các khoảnh 2, 3, 5  thuộc Tiểu khu 460, xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm)…  
 
Đồng thời, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND các xã Nam Hà, Phi Tô (Lâm Hà), Đạ K’Nàng (huyện Đam Rông), Lộc Ngãi và Lộc Phú (Bảo Lâm) cùng cá nhân người đứng đầu, người phụ trách quản lý, bảo vệ rừng…; nếu sai phạm đến mức kỷ luật thì phải xử lý từ hình thức khiển trách trở lên…
 
MẠC KHẢI