Xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân để mất rừng

04:10, 22/10/2019

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu vì để mất rừng…

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu vì để mất rừng…
 
Rừng thông bị tàn phá tại TK 261B xã Nam Hà
Rừng thông bị tàn phá tại TK 261B xã Nam Hà
 
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan do thiếu trách nhiệm, để xảy ra phá rừng trên địa bàn. Tuy nhiên, việc tổ chức kiểm điểm chưa được thực hiện nghiêm túc; xử lý trách nhiệm chưa kịp thời, chưa nghiêm, chưa phù hợp tính chất, mức độ của các vụ vi phạm xảy ra…
 
Để chấn chỉnh, xử lý nghiêm trách nhiệm, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân. UBND các huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, Đam Rông tiếp tục tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện; trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân phụ trách, có hình thức xử lý phù hợp với các vi phạm về quy định quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) trên địa bàn quản lý và mức độ của từng vụ vi phạm. Cụ thể như vụ phá rừng tại Tiểu khu 261A, xã Phi Tô; Tiểu khu 261B, xã Nam Hà (Lâm Hà); Tiểu khu 251, xã Đạ K’Nàng (Đam Rông); Tiểu khu 460, xã Lộc Phú, Lộc Ngãi (Bảo Lâm). 
 
Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng còn chỉ đạo các huyện tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo UBND xã, cá nhân người đứng đầu, người phụ trách lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng của các xã Nam Hà, Phi Tô (Lâm Hà); Đạ K’Nàng (Đam Rông); Lộc Ngãi, Lộc Phú (Bảo Lâm); cán bộ phụ trách tiểu khu, các tổ, bộ phận của các ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, Phi Liêng, Đam B’ri có hình thức xử lý phù hợp với mức độ của từng vụ vi phạm. Riêng UBND huyện Đam Rông xem xét, luân chuyển công tác đối với Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng.
 
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở NN-PTNT tỉnh tiếp tục chỉ đạo, kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo và công chức kiểm lâm liên quan thuộc các hạt kiểm lâm Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm.
 
THỤY TRANG