Tập trung trồng rừng trên đất sau giải tỏa

06:12, 27/12/2019

Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng bắt đầu xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020, tập trung triển khai trên các diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp sau giải tỏa, đất lâm nghiệp còn trống.

Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng bắt đầu xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020, tập trung triển khai trên các diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp sau giải tỏa, đất lâm nghiệp còn trống.
 
Đặc biệt, vào dịp mừng sinh nhật Bác (19/5/2020) cần tổ chức lễ ra quân trồng rừng, trồng cây phân tán thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Cụ thể, từng khu vực, từng cây trồng mới đều giao trách nhiệm từng người quản lý, bảo vệ. 
 
Đồng thời, các địa phương, đơn vị chủ rừng trong tỉnh Lâm Đồng phải chủ động gieo ươm, sản xuất đầy đủ số lượng và tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo chủng loại cây giống phù hợp với các khu vực trồng rừng, trồng cây phân tán trên địa bàn.
 
Kết thúc mùa trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020, ngành nông nghiệp Lâm Đồng kịp thời đánh giá, biểu dương những điển hình tiêu biểu; phê phán những địa phương, đơn vị thực hiện hình thức, qua loa…
 
VŨ VĂN