Quý 2 sẽ làm giấy khai sinh, thường trú, thẻ bảo hiểm y tế qua mạng

06:03, 01/03/2020

Các bộ, địa phương triển khai các nhiệm vụ để trong quý II-2020 có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các bộ, địa phương triển khai các nhiệm vụ để trong quý II-2020 có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 
Phó thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt hạ tầng để thực hiện các thủ tục như giấy khai sinh, đăng ký thường trú trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Phó thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt hạ tầng để thực hiện các thủ tục như giấy khai sinh, đăng ký thường trú trên Cổng dịch vụ công quốc gia
 
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về thực hiện một số nhiệm vụ vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia (CDVCQG).
 
Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Tư pháp hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung để khai thác, sử dụng các hạ tầng dùng chung đã được xây dựng trên CDVCQG.
 
Bao gồm xác thực, định danh người dùng, nền tảng thanh toán tập trung; kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ trên CDVCQG. Thời hạn hoàn thành trong quý I-2020.
 
Bộ này cũng được yêu cấu tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính làm cơ sở để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên CDVCQG đối với các thủ tục: đăng ký khai sinh; cấp phiếu lý lịch tư pháp; nhóm thủ tục đăng ký  giao dịch bảo đảm. Thời hạn hoàn thành trước ngày 10-03-2020.
 
Bộ Tư pháp cũng phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên CDVCQG. Thời hạn hoàn thành trong quý II-2020.
 
Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cũng được tích hợp với CDVCQG, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh để thực hiện cung cấp dịch vụ; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm trên CDVCQG, hoàn thành trước ngày 10-3-2020.
 
Cùng với đó là đẩy mạnh kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí... trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công.
 
Với các lý lịch tư pháp, Phó thủ tướng cũng yêu cầu cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục, làm cơ sở để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thực hiện việc chia sẻ dữ liệu thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ cho việc cấp phiếu lý lịch tư pháp.
 
(Theo tuoitre.vn)