Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

05:06, 26/06/2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản số 2264/LĐTBXH - TCGDNN hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản số 2264/LĐTBXH - TCGDNN hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
 
Quầy tư vấn, tuyển sinh của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020. Ảnh minh họa
Quầy tư vấn, tuyển sinh của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020. Ảnh minh họa
 
Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều văn bản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cơ quan) về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập sau khi sáp nhập trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước thời điểm ngày 1/1/2017 ) và trường cao đẳng, trung cấp (trước đây là trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề theo Luật dạy nghề ).
 
Thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu để chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo.
 
Tuy nhiên, ngày 6/9/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8476/VPCP - KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 27 NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, theo đó “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy định chế độ tiền lương mới thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ / TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi , bổ sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành”.
 
Do vậy, việc chỉnh sửa, bổ sung văn bản quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo tạm dừng cho đến khi các văn bản quy định chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 - NQ/TW được ban hành.
 
(Theo baotintuc.vn)