Đề cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ Cảnh sát PCCC

06:06, 24/06/2020

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đam Rông xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ Cảnh sát PCCC gọi điện thoại đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là các hộ kinh doanh đề nghị cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mua tài liệu PCCC, nộp tiền tham gia tập huấn công tác PCCC...

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Đam Rông xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ Cảnh sát PCCC gọi điện thoại đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhất là các hộ kinh doanh đề nghị cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mua tài liệu PCCC, nộp tiền tham gia tập huấn công tác PCCC. Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND huyện yêu cầu Công an huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở và rà soát việc phân công, phân cấp về PCCC trên địa bàn quản lý để xác định những đối tượng có thể hoạt động giả danh cán bộ Cảnh sát PCCC bán sách, tài liệu thu tiền qua điện thoại. Đối với Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa huyện tăng cường công tác tuyên truyền để các cơ quan, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp, hộ kinh doanh biết về hành vi lừa đảo nêu trên. 
 
LÊ TUẤN