Những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

06:06, 23/06/2020

Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và nhất là ứng phó với tác động của dịch COVID-19...

Thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và nhất là ứng phó với tác động của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thay đổi tên kỳ thi THPT quốc gia thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và được Chính phủ cơ bản thống nhất. Tuy ý nghĩa và mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT không thay đổi nhưng có một số điểm mới so với kỳ thi THPT quốc gia.
 
Phổ biến quy chế thi cho thí sinh tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Phổ biến quy chế thi cho thí sinh tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với yêu cầu bảo đảm kết quả chính xác, khách quan, tin cậy để xét công nhận tốt nghiệp THPT, cung cấp thông tin phục vụ công tác đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và là một trong các căn cứ xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. 
 
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch một thời gian nên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lùi lại tổ chức vào tháng 8 thay vì tháng 6 như kỳ thi THPT quốc gia những năm trước. Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày 9 và 10/8. 
 
Điểm mới đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là thời gian thi được rút ngắn từ 2,5 ngày xuống còn 2 ngày với 4 buổi thi. Những năm trước thí sinh có thể đăng ký dự thi một hoặc đồng thời hai bài thi tổ hợp nên lịch thi của hai bài thi này trong kỳ thi THPT quốc gia diễn ra hai buổi khác nhau. Nhưng năm nay, theo quy chế, thí sinh chỉ được quyền chọn thi một trong hai bài thi tổ hợp nên hai bài thi tổ hợp được tổ chức đồng thời trong cùng một buổi. Như vậy, thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT sẽ phải dự thi bốn bài thi, gồm ba bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp tự chọn; đối với hệ giáo dục thường xuyên, thí sinh chỉ dự thi hai môn Toán, Ngữ văn và một bài thi tổ hợp tự chọn, thí sinh thuộc hệ giáo dục thường xuyên có thể dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với nội dung tinh giản chương trình học kỳ II đã được Bộ GDĐT công bố. 
 
Điểm mới thứ hai là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do UBND các tỉnh, thành phố chủ trì tổ chức. Các tỉnh sẽ thành lập Hội đồng thi để tổ chức thi cho tất cả thí sinh. Hội đồng thi của tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức tất cả các khâu của kỳ thi như: in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Mỗi hội đồng thi có các điểm thi được bố trí đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. 
 
Cán bộ coi thi là giáo viên của tỉnh và có sự đổi chéo giáo viên coi thi giữa các trường với nhau, bảo đảm giáo viên không coi thi học sinh của trường mình. Như vậy, điểm mới thứ ba của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là không có sự tham gia của cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong công tác coi thi và chấm thi. 
 
Đặc biệt, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có thêm sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra của các địa phương để bảo đảm kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đây là điểm mới thứ tư của kỳ thi.
 
Tại tỉnh Lâm Đồng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dự kiến có khoảng 13.600 thí sinh đăng ký dự thi. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, Sở GDĐT đã xây dựng phương án bố trí các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, dự kiến 40 điểm thi với 583 phòng thi. 
 
Sở cũng chỉ đạo các đơn vị đặt điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo phục vụ cho kỳ thi. Sở đang tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo đúng quy định.
 
Ngay sau khi Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi, Sở GDĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi. Thực hiện Công văn số 2115 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngày 17/6/2020, Sở GDĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đến các trường THPT, THCS&THPT, THPT DTNT, Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, phản ánh đúng chất lượng dạy và học trong các nhà trường, có tác động tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu giáo dục.
 
TUẤN HƯƠNG