Tội phạm về trật tự xã hội giảm

05:06, 24/06/2020

Theo số liệu từ Công an tỉnh, 5 năm qua, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự...

 

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
Lực lượng công an bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
 
Theo số liệu từ Công an tỉnh, 5 năm qua, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự. Song song đó, chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Cách làm này khá hiệu quả, chính vì vậy, qua 5 năm, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt, giảm 5,83% (3.389/3.599 vụ). Trọng án giảm 165 vụ, giảm 45,96% (194/359 vụ) so với 5 năm liền kề. Cũng trong 5 năm qua, Công an cũng đã tập trung điều tra làm rõ 3.026/3.389 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt 89,29%. Trọng án khám phá đạt 100%.
 
Công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ giải quyết đạt 91,53%.
 
NGUYỄN NGHĨA