Gần 12,3 ha diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm mới

05:10, 05/10/2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, 9 tháng đầu năm 2020, các cơ quan chức năng Lâm Đồng phát hiện diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm mới trên địa bàn gần 12,3 ha, tái lấn chiếm gần 6,6 ha. Hiện, đã giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm mới và tái lấn chiếm lần lượt hơn 4,7 ha và 3,5 ha. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, 9 tháng đầu năm 2020, các cơ quan chức năng Lâm Đồng phát hiện diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm mới trên địa bàn gần 12,3 ha, tái lấn chiếm gần 6,6 ha. Hiện, đã giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm mới và tái lấn chiếm lần lượt hơn 4,7 ha và 3,5 ha. 
 
Tính chung cùng thời gian trên, trên toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra tổng số 526 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Trong đó, đã xử lý 489 vụ gồm: 463 vụ xử lý hành chính, 26 vụ xử lý hình sự, tịch thu hơn 992 m 3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại, thu nộp ngân sách gần 4 tỷ đồng.
 
So sánh với cùng kỳ năm 2019, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, giảm 12 vụ phá rừng (tỷ lệ 2%); giảm 9,39 ha diện tích rừng (tỷ lệ 20%) và 1.524 m 3 lâm sản thiệt hại (tỷ lệ 47%).
 
VŨ VĂN