Nhiều trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản

06:01, 27/01/2021

Thành phố Bảo Lộc báo cáo, trong năm vừa qua đã xử phạt vi phạm hành chính 34,5 triệu đồng đối với 6 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản...

Thành phố Bảo Lộc báo cáo, trong năm vừa qua đã xử phạt vi phạm hành chính 34,5 triệu đồng đối với 6 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản. Đồng thời lập hồ sơ trình UBND tỉnh Lâm Đồng xử phạt 195 triệu đồng 1 trường hợp xả nước thải từ chế biến khoáng sản gây ô nhiễm môi trường. 
 
Bên cạnh đó, UBND thành phố Bảo Lộc đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng kiểm tra, phát hiện 3 doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, qua đó đã trình cấp thẩm quyền xử phạt hơn 438 triệu đồng. 
 
Được biết, toàn thành phố Bảo Lộc có 6 nhà máy cao lanh hoạt động với tỷ lệ chế biến ban đầu chiếm khoảng 30 - 35% tổng sản lượng. Sản phẩm cao lanh đầu ra phần lớn làm nguyên liệu, chưa gắn liền với việc chế biến sâu để tạo ra các mặt hàng có giá trị thương mại cao...
 
MẠC KHẢI