Căn cứ xét đặc cách nâng ngạch công chức

10:01, 09/01/2022
Ông Đặng Minh Châu (Hà Nội) hỏi, quy định và thủ tục xét đặc cách thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho người lao động là biên chế nằm trong chỉ tiêu biên chế do Bộ Nội vụ giao tại các hội đặc thù (Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Liên minh hợp tác xã) được thực hiện như thế nào?
 
Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:
 
Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 77 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý người làm việc trong tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong phạm vi cả nước, theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao được áp dụng quy định tại Nghị định này.
 
Do vậy, việc xét đặc cách nâng ngạch đối với các đối tượng này được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 
(Theo Chinhphu.vn)