Giáo viên thực hiện đủ 4 nhiệm vụ mới được bổ nhiệm hạng?

06:01, 06/01/2022
Theo phản ánh của bà Đỗ Thị Thư (Lai Châu), quy định xếp hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hiện nay có bất cập, đặc biệt là chức danh nghề nghiệp hạng II mới vì chỉ có những người trong ban giám hiệu, tổ chuyên môn mới thực hiện được cả 4 nhiệm vụ nêu trong thông tư.
 
Bà Thư đang giữ chức danh giáo viên hạng II, mã số V07.03.07. Bà là giáo viên giảng dạy trực tiếp, có dạy chuyên đề cấp trường theo hướng sinh hoạt chuyên môn mới, nhưng không thực hiện nhiệm vụ chủ trì các cuộc họp, thanh kiểm tra, làm ban giám khảo vì đây là công việc của ban giám hiệu và tổ chuyên môn.
 
Mặc dù bà đạt tất cả tiêu chuẩn đào tạo bồi dưỡng và các tiêu chí khác về danh hiệu thi đua nhưng vẫn bị tụt hạng. Do vậy, bà Thư kiến nghị, việc giữ chức danh nghề nghiệp hạng II nên sửa đổi là thực hiện được 1 trong các nhiệm vụ.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:
 
Nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn từng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập trong các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT là những công việc giáo viên sẽ phải thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào hạng và trong suốt thời gian giữ hạng nếu như giáo viên được hiệu trưởng phân công (có thể phân công thực hiện một trong các nhiệm vụ hoặc phân công thực hiện tất cả các nhiệm vụ của hạng trong thời gian giữ hạng).
 
Do đó, khi bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp không căn cứ vào các nhiệm vụ được quy định tại tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được bổ nhiệm.
 
(Theo Chinhphu.vn)