Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ tạm hoãn hợp đồng lao động

06:01, 04/01/2022
Do giãn cách xã hội nên bà Trần Thị Lài (Bình Dương) nghỉ việc không hưởng lương ở công ty từ ngày 18/7/2021 đến ngày 12/10/2021. Bà Lài hỏi, bà có được hưởng chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng và nghỉ việc không hưởng lương không?
 
Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:
 
Theo nội dung phản ánh không nêu rõ trường hợp công ty nơi bà Lài làm việc phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hay đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường, hai điểm đến".
 
Nếu công ty đăng ký sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" hoặc "một cung đường, hai điểm đến" có nhu cầu và khả năng đáp ứng việc sử dụng nhiều lao động nhưng bà đã thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương với công ty thì bà không bảo đảm điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
 
Nếu công ty phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19, căn cứ Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì bà được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau đây:
 
- Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên;
 
- Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương”.
 
Về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, doanh nghiệp căn cứ Điều 15, 16 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021; Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021.
 
(Theo Chinhphu.vn)