Thu hồi trên 22 tỷ đồng qua thanh tra

04:01, 10/01/2022
UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong năm 2021, ngành chức năng tỉnh đã tiến hành 131 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 109 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 22 cuộc đột xuất.
 
Trong số 131 cuộc thanh tra trên, đến nay, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra 115 cuộc, phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 13,4 tỷ đồng. Ngành chức năng tỉnh đã có quyết định thu hồi 11,96 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác trên 1,5 tỷ đồng. 
 
Cùng đó, ngành chức năng cũng tiến hành 827 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 699 tổ chức, 1.268 cá nhân. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi qua thanh tra, kiểm tra trên 10,3 tỷ đồng. Qua thanh kiểm tra, đã có những kiến nghị cụ thể nhằm chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân.
 
VIẾT TRỌNG