Con F0, bố mẹ nghỉ việc chăm sóc thì có được hưởng chế độ ốm đau từ BHXH?

02:03, 19/03/2022
Bạn đọc hỏi: Con tôi 6 tuổi bị mắc COVID-19, tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm con và được doanh nghiệp báo cắt tiền lương thời gian nghỉ. Vậy tôi có được hưởng chế độ ốm đau từ bảo hiểm xã hội (BHXH)?
 
Làm thủ tục khai báo là F0 tại trạm y tế cơ sở ở Hà Nội.
Làm thủ tục khai báo là F0 tại trạm y tế cơ sở ở Hà Nội.
 
Theo BHXH Việt Nam, với chế độ ốm đau:
 
- Về điều kiện hưởng: Theo quy định tại Điều 25 Luật BHXH năm 2014, người lao động (NLĐ) bị ốm đau hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền, sẽ được hưởng chế độ ốm đau.
 
Chế độ này hiện được áp dụng để chi trả cho NLĐ bị mắc COVID-19 và nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị mắc COVID-19.
 
- Về hồ sơ hưởng: Theo quy định tại Luật BHXH năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện và các giấy tờ khác làm căn cứ hưởng BHXH. Bộ Y tế đã có các Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19/11/2021, Công văn số 238/BYT-KCB ngày 14/01/2022, theo đó, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ bị ốm đau thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 100 Luật BHXH năm 2014; khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế.Cụ thể, hồ sơ đề nghị hưởng (đối với NLĐ là F0 hoặc chăm con dưới 7 tuổi là F0) gồm giấy tờ sau:
 
+ Đối với NLĐ là F0 điều trị nội trú: Giấy ra viện.
 
+ Đối với NLĐ là F0 điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc Giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.
 
- Về thời gian hưởng: Tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định, mỗi lần khám, người bệnh được cấp một Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 30 ngày.
 
- Về mức hưởng: Tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH năm 2014 quy định, trong thời gian nghỉ, NLĐ sẽ được hưởng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
 
Như vậy, con bạn dưới 7 tuổi bị mắc COVID-19 khiến bạn ở nhà chăm sóc thì bạn được hưởng chế độ ốm đau từ BHXH và mức hưởng là 75% tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ. Lưu ý khi nộp đầy đủ giấy tờ ghi nhận con bạn là F0.
 
(Theo baotintuc.vn)