Bảo Lộc: Tăng cường xử lý hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo

07:04, 11/04/2022
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bảo Lộc hết sức quan tâm, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc đông người, phức tạp. Qua đó, từng bước giải quyết chính đáng các tâm tư nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc báo cáo kết quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trên địa bàn với Đoàn Giám sát Quốc hội.
Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc báo cáo kết quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trên địa bàn với Đoàn Giám sát Quốc hội.
 
Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc Đoàn Kim Đình cho biết: Giai đoạn 2016 - 2021, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, các ngành sản xuất tiếp tục duy trì tăng trưởng, công tác đầu tư xây dựng được quan tâm chỉ đạo và cơ bản đảm bảo tiến độ; công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, xây dựng, trật tự đô thị đã có những chuyển biến tích cực. Các ngành Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Thể dục - thể thao, lĩnh vực an sinh xã hội hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được đảm bảo. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2021 có xu hướng tăng do đây là giai đoạn thành phố tăng cường thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng như: tuyến tránh Quốc lộ 20, xây dựng Khu đô thị Lý Thường Kiệt…
 
Qua khảo sát về công tác thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, Đoàn ĐBQH tỉnh nhận định: Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc đã duy trì tốt công tác tiếp dân định kỳ theo quy định vào các ngày 10, 25 hàng tháng. Việc tiếp công dân đột xuất và tiếp dân thường xuyên được thực hiện đúng quy định, để xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong giai đoạn 2016 - 2021, UBND thành phố đã tiếp được 1.249 lượt công dân, trong đó: tiếp thường xuyên 964 lượt, tiếp định kỳ của lãnh đạo 270 lượt, tiếp đột xuất của lãnh đạo 15 lượt. Công tác xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được lãnh đạo thành phố hết sức quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là các vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài; kịp thời giải quyết các tâm tư nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân. Nhiều trường hợp, sau khi được giải thích, công dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, hồ sơ giải quyết khiếu nại. Các vụ việc phức tạp, kéo dài từ các năm trước đến nay đã được giải quyết cơ bản, không phát sinh thêm điểm nóng, phức tạp, đông người.
 
Theo thống kê, UBND thành phố đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 1.208 đơn đủ điều kiện thụ lý thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố. Trong đó, có khoảng 90 đơn khiếu nại, 17 đơn tố cáo và 1.101 đơn kiến nghị, phản ánh; 1.208 đơn thuộc lĩnh vực hành chính.
 
Các vụ việc do Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp tiếp tại các buổi tiếp dân định kỳ đều có ý kiến chỉ đạo xử lý ngay trong buổi tiếp dân; sau tiếp dân, được thông báo cụ thể bằng văn bản để công dân biết, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan kịp thời thực hiện theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung chỉ đạo, kết luận tại buổi tiếp dân… 
 
Tuy nhiên, Đoàn giám sát Quốc hội cũng phát hiện tổng số ngày tiếp định kỳ của lãnh đạo là 118 ngày; trong đó, Chủ tịch UBND thành phố tiếp 38 ngày, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp 80 ngày. Việc chủ tịch uỷ quyền như vậy là nhiều so với quy định tiếp dân 2 ngày/tháng của chủ tịch UBND cấp huyện, đồng thời, chưa có cán bộ chuyên trách về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác hòa giải ở cấp cơ sở, một số địa phương bố trí cán bộ chưa đủ năng lực, kinh nghiệm, nên việc hòa giải tại cơ sở đạt hiệu quả chưa cao. Việc thu hồi đất để thực hiện các dự án trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, nhiều dự án thu hút đầu tư được triển khai làm tăng giá trị quyền sử dựng đất, nên phát sinh nhiều đơn thư yêu cầu giải quyết về quyền lợi liên quan. Một số dự án vận động người dân giao đất thuộc phạm vi lộ giới để làm đường, không tính toán bồi thường đã được đa số Nhân dân đồng thuận, tuy nhiên, một số ít hộ dân chưa chấp hành dẫn đến khiếu nại yêu cầu được bồi thường.
 
Ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH, Trưởng đoàn Giám sát đề nghị: Thành phố Bảo Lộc cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Thực hiện tốt việc trả lời kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh biến động, ô nhiễm môi trường, tranh chấp đất đai, xây dựng công trình trái phép… Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm về tình hình thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng cơ quan thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND các xã, phường. Trưởng đoàn cũng lưu ý, trong thời gian sắp tới, tỉnh sẽ triển khai các công trình trọng điểm, thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau, vì vậy, đề nghị UBND TP Bảo Lộc tiếp tục thực hiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân giải quyết thấu đáo về công tác liên quan đến việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng...
 
NGUYỆT THU