Phát hiện 43 cơ sở vi phạm về chất lượng hàng hóa, sản phẩm

06:04, 06/04/2022
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022; trong quý I, các sở, ngành chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sản xuất, lưu thông, cung ứng nhằm ổn định thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng cho tổ chức, doanh nghiệp.
 
Các sở, ngành đã tích cực phổ biến pháp luật, ban hành các văn bản về chất lượng cho từng nhóm sản phẩm như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản… nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa đảm bảo chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp, cơ sở. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2022, các cơ quan chức năng đã thực hiện 12 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 117 đơn vị sản xuất, kinh doanh có liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, hành nghề y, dược, thực phẩm chức năng; nông, lâm, thủy sản; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa… Từ đó, phát hiện và xử lý vi phạm 43 cơ sở (chiếm 36,7% cơ sở được kiểm tra) với tổng số tiền trên 366 triệu đồng.
 
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thời gian tới, các ngành chức năng, các huyện, thành sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm, vật tư nông nghiệp, xây dựng, chất lượng hàng hóa; đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, thanh tra, kiểm tra gữa các đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông tin cho người tiêu dùng biết để phòng, ngừa.
 
QUỲNH UYỂN