Quy định về giờ làm việc với nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại

06:04, 05/04/2022
Ông Nguyễn Ngọc Hải (Quảng Ninh) hỏi, hiện nay có văn bản nào hướng dẫn về thời gian làm việc đối với lao động làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại hay không?
 
Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
 
Pháp luật lao động hiện hành không có quy định chung về thời giờ làm việc cho nhóm người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 
Tuy nhiên, đối với từng nhóm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có tính chất đặc biệt (hàng không, dầu khí, đường sắt, thợ lặn, bức xạ hạt nhân...), đều có quy định riêng về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
 
(Theo Chinhphu.vn)