Phê bình Phó Chủ tịch UBND xã Tà Nung đã xác nhận không đúng quy định

06:04, 01/04/2022
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San vừa ký văn bản phê bình ông Kră Jăn Ha Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Nung vì đã xác nhận không đúng quy định, không đúng thẩm quyền đối với tài sản trên đất tại dự án của Công ty TNHH Nho Đà Lạt. 
 
Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tà Nung tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn. 
 
UBND thành phố Đà Lạt cũng đã chỉ đạo UBND các phường, xã rà soát ngay các nội dung đã xác nhận trong thời gian qua. Khi phát hiện xác nhận không đúng thẩm quyền phải thu hồi ngay và báo cáo về UBND thành phố Đà Lạt để chỉ đạo xử lý. 
 
Đặc biệt, Thanh tra thành phố Đà Lạt còn được giao tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc xác nhận văn bản của tổ chức, cá nhân đối với UBND phường, xã để hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời…
 
MẠC KHẢI