Đạ Tẻh: Tập huấn Luật Thi hành án hình sự năm 2019

08:05, 13/05/2022
(LĐ online) - Ngày 13/5, huyện Đạ Tẻh tổ chức tập huấn Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự cấp huyện, xã và lãnh đạo UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
 
Công an huyện Đạ Tẻh phổ biến Luật Thi hành án hình sự năm 2019
Công an huyện Đạ Tẻh phổ biến Luật Thi hành án hình sự năm 2019
 
Tham gia tập huấn 50 học viên là Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự; chỉ huy Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an huyện; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng, Phó trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.
 
Các học viên được phổ biến các nội dung của Luật Thi hành án hình sự năm 2019; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an quy định về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; về công tác hồ sơ người chấp hành án hình sự theo hướng dẫn tại Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; Thông tư số 60/2020/TT - BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định về công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an Nhân dân; hướng dẫn số 305/HD - V06 - P4 ngày 25/12/2020 của Cục Hồ sơ nghiệp vụ về công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an Nhân dân và một số vấn đề cần lưu ý khi triển khai thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng.
 
Theo Công an huyện Đạ Tẻh: Đợt tập huấn nhằm tiếp tục quán triệt, phổ biến về cách thức tổ chức thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019 một cách sâu rộng đến toàn thể cán bộ cảnh sát Công an, cán bộ là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn được giao thực hiện một số nhiệm vụ thi hành án hình sự. Thông quá đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đạt nhiều hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục các loại đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, góp phần thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật.
 
THÂN THU HIỀN