Hơn 19 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép

06:05, 06/05/2022
Thông tin từ Chi Cục Kiểm lâm cho biết, trong quý 1/2022, tổng diện tích lấn, chiếm đất lâm nghiệp mới là 57 vụ, diện tích 192.022 m2 (19,202 ha), trong đó, đã giải tỏa 177.823 m2 (chưa trồng rừng). So sánh cùng kỳ năm 2021, số vụ tăng 42 vụ (tương ứng tăng 100%), diện tích lấn, chiếm tăng 167.172 m2 (tương ứng tăng 100%).
 
Tổng diện tích tái lấn, chiếm đất lâm nghiệp 8 vụ, với diện tích 25.406 m 2 (2,540 ha), trong đó, đã giải tỏa 25.406 m 2 (đã trồng rừng 200 m 2). So sánh với cùng kỳ năm 2021 giảm 4 vụ (tương ứng giảm 33%), diện tích tái lấn, chiếm giảm 31.371 m 2 (tương ứng giảm 55%).
 
Trong thời gian tới, các ngành chức năng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ diện tích rừng hiện có, ngăn chặn và xử lý kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; tập trung rà soát, xử lý các vụ phá rừng; trước mắt tập trung rà soát xử lý các vụ phá rừng trên địa bàn. Đồng thời, giải tỏa và trồng lại rừng trên toàn bộ diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm mới.
 
HOÀNG YÊN