Phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô trên địa bàn tỉnh

03:05, 19/05/2022
(LĐ online) - Sáng 19/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh đã có quyết định phân cấp đăng ký xe ô tô, mô tô đối với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các huyện, thành phố và Công an các xã, phường, thị trấn trực thuộc Công an các huyện, thành phố. 
 
Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh quán triệt quy trình, nghiệp vụ công tác đăng ký xe và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký quản lý phương tiện cho công an cấp huyện, cấp xã
Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh quán triệt quy trình, nghiệp vụ công tác đăng ký xe và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký quản lý phương tiện cho công an cấp huyện, cấp xã
 
Theo đó, từ ngày 21/5/2022, Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại Lâm Đồng và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn TP Đà Lạt.
 
Công an các huyện, thành phố, trừ Công an TP Đà Lạt sẽ tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa bàn các huyện, thành phố (trừ TP Đà Lạt).
 
Đối với đăng ký xe mô tô: Công an TP Đà Lạt tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc địa chỉ thường trú tại địa bàn TP Đà Lạt.
 
Công an các huyện, thành phố (trừ Công an TP Đà Lạt) tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc địa chỉ thường trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi đặt trụ sở đăng ký, cấp biển số xe ô tô của các huyện, thành phố (trừ TP Đà Lạt).
 
Công an 60 xã, phường, thị trấn trực thuộc 11 Công an huyện, thành phố (có danh sách kèm theo) tổ chức đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài có trụ sở hoặc địa chỉ thường trú tại địa bàn 60 xã, phường, thị trấn nêu trên.
 
Công an 142 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe đối với xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc địa chỉ thường trú trên địa bàn.
 
Để triển khai tốt quy định mới này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức tập huấn quy trình, nghiệp vụ công tác đăng ký xe và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký quản lý phương tiện cho công an cấp huyện, cấp xã.
 
NGUYỄN NGHĨA