Lạc Dương: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

06:06, 20/06/2022
(LĐ online) - Ngày 20/6, huyện Lạc Dương tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa I năm 2022.
 
Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng
Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng
 
Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 học viên là cán bộ, đảng viên, giáo viên các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 
 
Trong thời gian 4 ngày (20/6 - 23/6/2022), các học viên được tìm hiểu 9 chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng, an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
 
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng chống âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, áp dụng vào tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình đạt hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 
T. HƯƠNG