Bảo Lâm: Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm

12:09, 30/09/2022
Thông tin từ UBND huyện Bảo Lâm, trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện xảy ra 23 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 31 vụ so với cùng kỳ (tương đương 57%); lâm sản thiệt hại 169,155 m 3, tăng 30,766 m 3 (tương đương 22%); diện tích rừng thiệt hại 12.997 m 2, giảm 25.932 m 2 tương đương 67%.
 
Đến nay, đã xử lý vi phạm hành chính 11 vụ, xử lý hình sự 1 vụ, thu nộp ngân sách trên 43 triệu đồng. Tổ chức giải tỏa được 42,9 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm sản xuất nông nghiệp và 11 nhà, chòi xây dựng trái phép với diện tích 211,55 m 2 và 650 m dây kẽm gai.
 
D.THƯƠNG