Sẽ sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ nhuận bút

12:10, 01/10/2022
Ông Nguyễn Khoa Na (Thừa Thiên Huế) hỏi, các cơ quan báo hình, báo nói có được chi trả thù lao đối với viên chức khối phục vụ (hành chính, kế toán,..) không? Có được sử dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong quỹ nhuận bút để chi trả khoản thù lao này hay không?
 
Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:
 
Bộ Thông tin và Truyền thông được Chính phủ giao xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2022 quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, trình Chính phủ trong năm 2022. 
 
Khi xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động, trong đó có các Đài Phát thanh truyền hình, hoàn thiện dự thảo bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.
 
Đề nghị khi Bộ Thông tin và Truyền thông gửi văn bản góp ý, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều ý kiến đóng góp quý báu vào dự thảo Nghị định.
 
(Theo Chinhphu.vn)