Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất được thừa kế

06:11, 21/11/2022
Gia đình bà Nguyễn Thị Xuân (Hòa Bình) có thửa đất ở và cây lâu năm đã được cấp sổ đỏ năm 2000, cấp lại sổ hồng năm 2018. Năm 2021, bà nội của bà Xuân (là Nguyễn Thị Đơn) mất. Đầu năm 2022, bố mẹ bà Xuân thực hiện tặng cho đất cho các con.
 
Gia đình bà Xuân đã được văn phòng công chứng hướng dẫn làm thủ tục phân chia di sản, có xác nhận nhân khẩu thời điểm năm 2000, bố bà Xuân (ông Nguyễn Văn Hương) là con duy nhất của bà nội bà, ông nội bà đã mất từ năm 1972.
 
Gia đình bà Xuân thực hiện đầy đủ thủ tục và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND TP. Hòa Bình. Tuy nhiên sau đó Văn phòng đăng ký đất đai trả lại hồ sơ với lý do, yêu cầu văn phòng công chứng thực phải thực hiện thủ tục thừa kế, sau đó mới làm thủ tục tặng cho các con.
 
Gia đình bà Xuân đã liên lạc với văn phòng công chứng thì được trả lời, văn phòng công chức đã làm thủ tục đúng và không làm lại.
 
Hiện gia đình bà Xuân không làm được thủ tục tặng cho đất đai. Bà hỏi, trường hợp của gia đình bà phải giải quyết như thế nào? Đến đâu để giải quyết?
 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình trả lời vấn đề này như sau:
 
Đối với hồ sơ đề nghị nhận thừa kế của hộ ông Nguyễn Văn Hương, ngày 1/7/2022, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hòa Bình tiếp nhận hồ sơ nhận thừa kế đồng thời phân chia quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Hương.
 
Thành phần hồ sơ nộp đầy đủ hồ sơ theo Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; văn bản khai nhận di sản; trích đo địa chính thửa đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc).
 
Về nội dung hồ sơ: Tại văn bản khai nhận di sản chứng nhận ngày 14/6/2022 còn một số nội dung chưa bảo đảm quy định. Cụ thể:
 
Tại phần "Người thừa kế cam kết" trong văn bản khai nhận di sản thừa kế các thành phần thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 chưa được làm rõ (không có thông tin chồng bà Đơn).
 
Tại Mục 3.2 các đối tượng bà Nguyễn Thị Xuân, bà Nguyễn Thị Ngoan, bà Nguyễn Thị Mai và bà Nguyễn Thị Sinh không thuộc đối tượng nhận di sản thừa kế. Do vậy nội dung Mục 3.2 không đồng nhất với tiêu đề tại Mục III.
 
Thông tin về nhân thân: Tại mục này thông tin về nhân thân các thành viên của hộ gia đình không có ông Nguyễn Văn Hương.
 
Thỏa thuận phân chia theo thành viên hộ gia đình: Nội dung tặng cho phần quyền sử dụng đất của các thành viên hộ gia đình và phần quyền được hưởng thừa kế của ông Nguyễn Văn Hương không đồng nhất với nội dung đồng ý nhận phần quyền sử dụng đất được tặng cho và phần quyền được hưởng thừa kế của ông Nguyễn Văn Hương.
 
Văn bản khai nhận di sản đang thực hiện đồng thời thủ tục nhận thừa kế quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Đơn sang hàng thừa kế thứ nhất là ông Nguyễn Văn Hương và thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất sang hàng thừa kế thứ hai là ông Nguyễn Văn Hương cho các con.
 
Đối với kiến nghị, phản ánh của bà Nguyễn Thị Xuân, qua thu thập hồ sơ và xác minh quá trình giải quyết nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Xuân xác định:
 
Ngày 21/9/2018, hộ ông Nguyễn Văn Hương được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích 1.580,5 m2. Khi đó bà Nguyễn Thị Đơn còn sống và sống cùng hộ ông Nguyễn Văn Hương, do đó quyền sử dụng diện tích đất 1.580,5 m2 thuộc bà Nguyễn Thị Đơn, ông Nguyễn Văn Hương và các thành viên khác trong hộ gia đình theo quy định pháp luật.
 
Bà Nguyễn Thị Đơn mất ngày 29/7/2021, như vậy ông Nguyễn Văn Hương phải thực hiện thủ tục thừa kế phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Đơn trong hộ gia đình cùng các đối tượng được hưởng thừa kế khác theo quy định.
 
Sau khi ông Nguyễn Văn Hương thực hiện xong thủ tục thừa kế phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Đơn thì tiếp tục thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất của ông Hương (bao gồm phần diện tích được thừa kế từ bà Nguyễn Thị Đơn và phần diện tích thuộc quyền sử dụng của ông trong hộ gia đình) cho các con, trong đó có bà Nguyễn Thị Xuân.
 
Đề nghị bà Nguyễn Thị Xuân và gia đình thực hiện các nội dung theo quy định nêu trên.
 
(Theo Chinhphu.vn)