Doanh nghiệp phải bố trí ngày nghỉ hằng năm cho người lao động

06:12, 05/12/2022
Bà Tạ Mai (Hà Nội) làm việc tại một công ty nước ngoài nhưng không có ngày nghỉ phép năm (12 ngày/năm) chỉ có ngày nghỉ lễ và 4 ngày nghỉ/tháng. Bà Mai hỏi, công ty thực hiện như trên có đúng theo quy định không? Người lao động có thể gửi đơn đến cơ quan nào?
 
Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
 
Tại Khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết...
 
Do vậy, việc công ty không bố trí ngày nghỉ hằng năm cho người lao động là không đúng với quy định của pháp luật lao động. 
 
Việc giải quyết khiếu nại về lao động được thực hiện theo Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/2/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.
 
Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định này, khiếu nại về lao động là việc người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động xem xét lại quyết định, hành vi về lao động của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 
Tại Điều 15 Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động như sau: Người sử dụng lao động có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về lao động, an toàn, vệ sinh lao động của mình bị khiếu nại.
 
Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu theo quy định tại Điều 23 hoặc đã hết thời hạn quy định tại Điều 20 Nghị định này mà khiếu nại không được giải quyết.
 
Vì vậy, nếu bà muốn khiếu nại về việc doanh nghiệp thực hiện chính sách lao động không đúng quy định, bà cần nộp đơn khiếu nại lần đầu đến doanh nghiệp. Trong trường hợp bà không đồng ý với kết quả giải quyết của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không giải quyết thì nộp đơn đến Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 
(Theo Chinhphu.vn)