Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em

06:09, 19/09/2022
Ngày 15/9/2022, Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 1867/UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc gửi hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi hiện đang sống trong cơ sở trợ giúp xã hội Mái Ấm Tín Thác cần tìm gia đình thay thế cho trẻ và kèm theo danh sách, hồ sơ của 19 trẻ em. 
 
Thực hiện Luật Nuôi con nuôi và các văn bản pháp luật liên quan, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Báo Lâm Đồng phối hợp đăng thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em như sau: 
 
Cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật Mái Ấm Tín Thác, địa chỉ số 178 Trần Bình Trọng, thôn Thanh Xuân 1, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng có nhận 19 trường hợp trẻ em thuộc đối tượng trẻ bị bỏ rơi ( có danh sách kèm theo). 
 
Ai là thân nhân của trẻ hoặc người trong nước có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi vui lòng liên hệ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (Tầng 8, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Số 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt) để được hướng dẫn. 
 
Hết thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu không có thân nhân hoặc không có người trong nước nhận trẻ làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.