Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

11:10, 11/10/2022
1. Số lượng tuyển dụng: 08 người
 
- Kế toán: 01 người
- Y sỹ: 01 người;
- Cán bộ tổ: 06 người.
 
 
 
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng những điều kiện khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm.
 
b) Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm ứng tuyển 
 
c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
- Người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
 
3. Địa điểm làm việc
 
Thôn Đông Thanh, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
 
4. Hồ sơ, lệ phí dự tuyển
 
a) Hồ sơ dự tuyển viên chức
- Hồ sơ dự tuyển là Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm được ban hành kèm theo kế hoạch tuyển dụng viên chức.
- Ngày nộp hồ sơ theo đường bưu chính được tính theo dấu bưu điện.
* Lưu ý:
- Mỗi cá nhân chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.
- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
 
b) Lệ phí dự tuyển
Mỗi thí sinh đóng lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng.
 
5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ
 
- Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày ban hành Thông báo.
- Địa điểm nộp hồ sơ, cụ thể:
+ Trụ sở chính của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại Thôn Đông Thanh, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; số điện thoại 02633 697 631 (nộp trực tiếp hoặc gửi bưu phẩm).
+ Hộp thư điện tử: cscn2.tnxp@tphcm.gov.vn. (Phiếu đăng ký dự tuyển bằng định dạng file điện tử phải có chữ ký của người đăng ký dự tuyển).
+ Văn phòng đại diện của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại số 228 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (nộp trực tiếp hoặc gửi bưu phẩm)./.